Przejdź do treści

Program

Data Godzina Szczegóły Osoby prowadzące
05.06.2024 9:00

Rejestracja uczestników

Szczegóły

Rejestracja uczestników

05.06.2024 10.00

Otwarcie konferencji

 • Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
 • Wojciech Pilc – Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Szczegóły

Otwarcie konferencji

05.06.2024 10.15

Gospodarka umiaru – utopia czy konieczność? – wykład otwarcia

 • Prof. dr hab. Marian Gorynia
Szczegóły

Gospodarka umiaru – utopia czy konieczność? – wykład otwarcia

05.06.2024 11.45

Przerwa kawowa

Szczegóły

Przerwa kawowa

05.06.2024 12.00

Czas zmian – nowe wyzwania i perspektywy prowadzenia biznesu – debata gospodarcza

 • Mirosław Wolski – Członek Rady Nadzorczej, Schattdecor Sp. z o.o.
 • Maciej Wasielewski – Dyrektor Operacyjny / Prokurent, ALTER S.A.
 • Agnieszka Simon – Adamczewska – kontroler biznesowy, KORRELAT, Grupa doradcza
 • Adam Retkowski – Dyrektor oddziału Tarnowo Podgórne, Santander Bank Polska
 • dr Dominik Matecki – wykładowca Politechniki Poznańskiej, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZST
 • Agata Herda – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne
 • Prowadzenie: Wojciech Pilc – Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Szczegóły

Czas zmian – nowe wyzwania i perspektywy prowadzenia biznesu – debata gospodarcza

05.06.2024 13.30

Obiad

Szczegóły

Obiad

05.06.2024 15.00

Czy na scenie politycznej jest miejsce dla niezależnych organizacji samorządowych? – debata samorządowa

 • Prelegenci samorządowi
 • Prowadzenie: Sebastian Drobczyński – ekspert ds. marketingu politycznego; spin doctor
Szczegóły

Czy na scenie politycznej jest miejsce dla niezależnych organizacji samorządowych? – debata samorządowa

Miejsce

Hotel 500

ul. Poznańska 139

62-080 Tarnowo Podgórne

Wykład otwarcia

Prof. dr hab. Marian Gorynia

Studia magisterskie ukończył w 1980 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej nierozerwalnie związany z Uczelnią, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Swoją drogę zawodową rozpoczął w 1983 roku od asystentury w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Po obronie doktoratu w 1985 r. awansował na stanowisko starszego asystenta, by rok później objąć stanowisko adiunkta w tymże instytucie. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych został w 1998 r. mianowany na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2000 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od 2003 r. zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W latach 1999-2002 sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2002-2008, przez dwie kadencje, był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odbył staże naukowe, wyjazdy konsultacyjne oraz pobyty studyjne w zagranicznych ośrodkach naukowych: na Uniwersytecie w Lyonie (Lyon III) we Francji, w Buckinghamshire College of Higher Education oraz w Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii, na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie we Francji, w wyższych szkołach biznesu w Barcelonie i Lizbonie, w Institut de Gestion des Enterprises w Rennes we Francji oraz na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze.

Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Profesor Gorynia jest redaktorem naczelnym „Ekonomisty”, wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej”, Rady Programowej pisma ”Problemy Zarządzania” – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz komitetów redakcyjnych czasopism zagranicznych Journal of Transnational Management, International Journal of Institutional Governance.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European International Business Academy, a także International Management Development Association.

Paneliści

Mirosław Wolski

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Ukończył kierunek Maszyny Robocze i Pojazdy w 1975 r. Inżynier Konstruktor. Zbudował, rozbudował i rozwinął cztery fabryki. Zawodowo; od mistrza, dyrektora do prezesa. Obecnie w radzie nadzorczej Schattdecor.

Maciej Wasielewski

Ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku politologia. Zdobywał doświadczenie zawodowe na zagranicznych stażach i podczas pracy w Anglii oraz w USA. Przeszedł wszystkie stanowiska w przedsiębiorstwie, a obecnie zajmuje pozycję Dyrektora Operacyjnego i Prokurenta w firmie ALTER S.A. Zapraszany na różne sympozja i spotkania w zakresie bezpieczeństwa, zabezpieczeń i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach firmy rodzinnej.

Agata Herda

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Z oświatą związana od trzydziestu lat, najpierw jako nauczyciel, potem wicedyrektor szkoły, następnie wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty z Poznaniu. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego.

Agnieszka Simon-Adamczewska

Ukończyła Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracuje jako controller biznesowy – od ponad dwudziestu lat projektuje i wdraża systemy wspomagania decyzji dla właścicieli i kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach na różnych etapach rozwoju i w różnej kondycji. Przeprowadza badania due diligence i opracowuje plany restrukturyzacji, również dla firm w kłopotach w ramach programu Early Warning Europe. Pomaga przedsiębiorcom tworzyć modele biznesowe, wyceniać nowe projekty i czerpać korzyści z mniej lub bardziej innowacyjnych pomysłów. Współpracuje z założycielami rodzinnego biznesu i startupów, zarządami, a także partnerami VC. Bierze udział w komitetach inwestycyjnych jako ekspert w zakresie finansów i modelowania biznesowego. Jest ekspertem NCBiR i PARP, członkiem Zarządu Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz mentorem w funduszach VC i Fundacji Firm Rodzinnych.

Adam Retkowski

Wykształcenie wyższe oraz podyplomowe w zakresie Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Psychologii w Biznesie oraz Sztuki Negocjacji i Mediacji. Od ponad 25 lat pracuje w bankowości. Aktualnie dyrektor Santander Bank Polska 1 Oddziału w Tarnowie Podgórnym. Od 10 lat mentor, doradca, szkoleniowiec podmiotów ekonomii społecznej i osób wrażliwych przy Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej i Fundacji AKME. W 2023 roku otrzymał nagrodę z rąk Starosty Powiatu poznańskiego za całokształt działalności charytatywnej. Założyciel i lider Fundacji Sportowe Lusówko działającej przy Przystani w Lusówku. Ratownik wodny, początkujący Strażak OSP w Lusowie oraz Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dominik Matecki

Nauczyciel przedmiotów zawodowych – mechatronicznych w ZST, pracownik, wykładowca Politechniki Poznańskiej na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki w Instytutcie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej.

Debata gospodarcza – prowadzący

Wojciech Pilc

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Konstruktor – Mechanik. Swoje doświadczenie biznesowe zdobywał pracując na wielu managerskich stanowiskach w międzynarodowych firmach. Obecnie Prezes Zarządu firmy MECHA-TRONIC oraz Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

Debata samorządowa – prowadzący

Sebastian Drobczyński

Ekspert ds. marketingu politycznego. Spin doctor. Praktyk w obszarze kreowania wizerunku i rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Twórca wielu zwycięskich kampanii wyborczych – od roku 1997 roku czynnie uczestniczący w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii politycznych i wyborczych; między innymi jako szef sztabu, rzecznik prasowy, doradca polityczny. (współ)Autor książek i artykułów. Wykładowca akademicki.Komentator wydarzeń dla mediów. Twórca m.in. projektów: #KampaniaSamorządowa2024_OdKuchni;  #PolitykaOdKuchniDrobczynski na fb @Sebastian Drobczyński Marketing polityczny.

O konferencji

Zapraszamy na kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd, którą w tym roku zaplanowaliśmy na 5 czerwca w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym. Wydarzenie to organizują wspólnie Gmina Tarnowo Podgórne i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

Konferencja Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd to wypełnione rozmowami i dyskusjami spotkanie przedsiębiorców i samorządowców, a także niezależnych ekspertów, doradców i naukowców. Wykład otwarcia wygłosi prof. Marian Gorynia, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, który przybliży nam zagadnienia związane z gospodarką umiaru. Następnie odbędą się dwie debaty – gospodarcza i samorządowa, w których do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk, by poznać ich opinie i punkty widzenia.

Mamy nadzieję, że udział w tegorocznej Konferencji Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd będzie pomocny w rozwiązywaniu aktualnych społeczno- gospodarczych wyzwań, stojących przed samorządowcami i przedsiębiorcami.

Do zobaczenia w Tarnowie Podgórnym

Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Wojciech Pilc – Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców

Relacje video