Prelegenci

Leszek Balcerowicz

prof.dr hab.

Ekonomista, b. prezes Narodowego Banku Polskiego; wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej; profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego.

Aleksander Łaszek

dr

Główny ekonomista i Wiceprezes Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju, doktor nauk ekonomicznych, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W swoich pracach koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z długookresowym wzrostem gospodarczym i zmianami strukturalnymi. Autor i współautor tekstów i analiz m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Lisbon Council, Institute for Research in Economics and Fiscal Issues (IREF), Banku Światowego.

Tomasz Telesiński

Od 2015 roku dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, dyrektor Centrum Obsługi Inwestora, certyfikowany konsultant Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu od 2003 roku. Zaangażowany w realizację kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych rocznie. Trener i doradca JST w obszarze obsługi inwestora i tworzenia oferty inwestycyjnej.

Anna Łohunko

Anna Łohunko - Od 2007 roku specjalistka w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz certyfikowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu konsultantka Centrum Obsługi Inwestora. Trenerka i doradczyni samorządów w zakresie tworzenia oferty inwestycyjnej oraz obsługi inwestorów. Zaangażowana w realizację kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych rocznie. Współautorka "Poradnika dla inwestora" oraz regionalnej bazy ofert inwestycyjnych, członkini jury w Konkursie "Grunt na medal".

Michał Lisiecki

Przedsiębiorca i storyteller biznesowy. Aktywnie śledzi i wdraża nowe trendy dotyczące pracy w sprzedaży - od motywowania zespołów handlowych i budowania inspirujących historii, wspierających przekonywanie klientów, aż do zastosowań reguł wpływu społecznego w codziennej pracy i rozwoju osobistym handlowców. Autor bloga artofsale.com.pl oraz artykułów i audycji poświęconych sprzedaży, storytellingowi i etycznemu wpływaniu na zachowania klientów.