Materiały

prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

chemik, wykładowca akademicki

mgr Adam Olszewski

IT product developer PCSS

mgr inż. Bartosz Lewandowski

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Załączniki