Materiały

Jerzy Hausner

prof. dr hab.

Kamila Wrocińska

Prezes Milado Centrum Rozwoju Personalnego