Aktualności

Technologie dla biznesu

Wirtualna czy też rozszerzona rzeczywistość (virtual reality i Artificial Intelligence), a także Internet rzeczy (Internet of Things) to rozwiązania, które coraz częściej wdrażane są w organizacjach szczycących się mianem innowacyjnych. Technologie te pomagają automatyzować procesy, a przez to stają się podstawowymi narzędziami do budowania przewagi konkurencyjnej. W konsekwencji organizacje zmieniają zapotrzebowania na kompetencje, jakie chciałyby pozyskać i rozwinąć w najbliższych latach.

W związku z transformacją cyfrową realizowaną na przestrzeni ostatnich lat, każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania, a wraz z nimi nowe oczekiwania i nowe stanowiska pracy.

Dzięki analizie zmieniających się realiów rynkowych, a także weryfikacji raportów, tak polskich, jak i zagranicznych, możliwe stało się określenie siedmiu kluczowych kompetencji, które cieszyć się będą największym zainteresowaniem w najbliższych latach. Owo zapotrzebowanie na kompetencje jednoznacznie wyznacza trendy i oczekiwania co do rozwoju obszarów przedsiębiorstw, a tym samym i gospodarki.

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) – znajomość obszaru i doświadczenia w dziedzinie sieci neuronowych, pozwalających na projektowanie i rozwój autonomicznych systemów, cieszy się ogromnym zapotrzebowaniem na rynku. Już dziś o specjalistów z tej dziedziny zabiegają największe
i najbardziej zaawansowane technologicznie koncerny. Należy jednak domniemywać, iż zapotrzebowanie na te kompetencje z roku na rok będzie rosło i to nie tylko wśród globalnych organizacji, ale również w sektorze MSP.

Analiza danych (data science) – z uwagi na fakt, iż zbieramy coraz więcej danych, sama wiedza
i doświadczenie nt. ich gromadzenia nie wystarczają. Dziś, jak i w kolejnych latach, kluczową kompetencją będzie nie tyle zbieranie i magazynowanie danych, co ich analiza i podejmowanie decyzji, najlepiej w czasie rzeczywistym. O ile dzisiejsze systemy analityczne najczęściej analizują i raportują dane z dnia poprzedniego, o tyle coraz częściej biznes wymagać zaczyna raportowania w czasie rzeczywistym. Tym samym niegasnącym zainteresowaniem cieszą się takie kompetencje, jak analityk systemów Business Intelligence, które specjalizują się w zbieraniu i łączeniu danych z różnych źródeł.

Platforma chmury publicznej (public cloud platform) – z uwagi na globalizację rozwiązań, a także eliminację obszarów, które nie stanowią podstawowej działalności operacyjnej firmy, coraz większym zainteresowaniem cieszą się usługi chmury, w tym publicznej oraz prywatnej. W 2018 roku rynek ten oszacowany został przez Gartner na 186 mld USD, a przy tym estymuje się, iż do roku 2021 wzrośnie on do 308 mld USD (źródło: www.gartner.com/newsroom/id/3871416), notując niemal 40% wzrost. W rezultacie możemy spodziewać się ogromnego zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomogą organizacjom przenosić systemy do chmury, a także rozwijać i utrzymywać te, które zostały już przeniesione.

Programowanie aplikacji mobilnych (mobile application development) – wraz z coraz większą popularyzacją urządzeń mobilnych oraz zmianą preferencji użytkowników widzimy, iż systemy informatyczne obsługiwane są w coraz to większej skali przez urządzenia mobilne. A najnowsze aplikacje przygotowywane są od razu w dwóch wersjach – klasycznej i mobilnej. W związku z tym nieprzerwanie rośnie zapotrzebowanie na programistów aplikacji na urządzenia przenośne.

Bezpieczeństwo i konfiguracja sieci (security and network analyst) – opisując kluczowe kompetencje z dziedziny IT, nie sposób nie wspomnieć o obszarze sieci, która pozwala na łączenie i komunikację systemów. Wraz silną integracją nie można zapomnieć o bezpieczeństwie, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób zarządzających przedsiębiorstwami. Firmy coraz poważniej zaczynają podchodzić do danych, a tym samym rośnie zainteresowanie ich adekwatnym zabezpieczeniem. W wyniku nieustannej integracji systemów IT, które montowane są niemal w każdym produkcie, kompetencje związane z siecią oraz zapewnieniem bezpieczeństwa są i będą jednymi z najbardziej pożądanych na rynku.

Współpraca w zespole i komunikacja (cross-team functionality and communication) – poza wiedzą ściśle techniczną związaną z wytwarzaniem systemów informatycznych, należy podkreślić, iż w celu prawidłowej realizacji projektów niezwykle istotną jest kompetencja współpracy w zespole
oraz elastyczność związana ze zmianą roli, a także wysokie kompetencje interpersonalne, które bezpośrednio przekładają się na komunikację ze współpracownikami i klientem. Odrzucić musimy zatem stereotyp o informatyku siedzącym w ciemnym pomieszczeniu w okularach z niezwykle grubymi soczewkami. Dziś reprezentanci działu IT to osoby, które na co dzień pracują z zarządem i mają bezpośredni wpływ na rozwój strategiczny organizacji.

Rozwiązywanie problemów (problem solving) – każdy, nawet najlepszy specjalista spotyka się
z wyzwaniami, które nie powinny deprymować, lecz motywować do pracy. Motywacja
w rozwiązywaniu problemów pojawia się szczególnie często, gdy rozwiązywane są one zgodnie
z metodyką, a co więcej, jeśli do rozwiązania zaangażować można kilku członków zespołu. W związku z tym, niezależnie od zmieniających się technologii, kompetencje związane z rozwiązywaniem problemów będą zawsze pożądane na rynku pracy, co potwierdzają ostatnie lata oraz raporty na lata kolejne.

Analiza bieżącej sytuacji rynkowej, a także raportów określających zapotrzebowania na kompetencje w kolejnych latach, pozwala stwierdzić, iż rozwój organizacji, niezależnie od branży, jest bezpośrednio skorelowany z technologią informatyczną i automatyzacją procesów. W rezultacie należy przyjąć, iż niezależnie od nastrojów rynkowych, wszystkie organizacje dążyć będą do optymalizacji procesów, na co przekładają się opisywane kompetencje. Dodając do tego rynek pracownika, który w obszarze technologii informatycznych przybrał szczególny wymiar, można stwierdzić, iż bieżący rozwój gospodarczy jest gwarantem sukcesu dla osób, które kształcą się w opisywanych obszarach.


Autor: Wojciech Wencel

źródło: Miejsce Biznesu

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej, dedykowanego przedsiębiorcom, Magazynu Miejsce Biznesu: http://miejscebiznesu.pl/wydania/