Aktualności

STEP - Sprawdzą Twój Eksperymentalny Pomysł

STEP – Sprawdzą Twój Eksperymentalny Pomysł

Chcesz aplikować o wsparcie unijne, ale nie wiesz od czego zacząć? Przeraża Cię liczba wymaganych dokumentów? Boisz się, że nie spełnisz wszystkich wymogów formalnych? Sprawdź, być może program STEP jest właśnie dla Ciebie!

STEP – czyli co?

STEP, czyli uruchomiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju program „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł”, to narzędzie wspierające przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z dofinansowania z funduszy europejskich, w ubieganiu się o środki dostępne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach programu przedsiębiorcy mogą liczyć na profesjonalną analizę pomysłu na projekt, co w efekcie powinno przełożyć się na zwiększenie liczby nowych beneficjentów POIR (Programu Inteligentny Rozwój) oraz poprawę jakości projektów składanych do konkursów. Działania mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do realizacji innowacyjnych pomysłów, podyktowane są szukaniem nowych form wsparcia dla tych podmiotów, które są gotowe podjąć wyzwanie tworzenia nowatorskich rozwiązań i zainwestować w innowacje. Celem nadrzędnym STEP jest oswojenie potencjalnych wnioskodawców z procesem aplikowania o środki, dostarczenie rzetelnej informacji i zachęta dla przedsiębiorców do realizacji swoich projektów.

Dla kogo wsparcie?

Ze wsparcia w ramach programu skorzystać mogą zainteresowani prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I) mikro-, mali, średni oraz duzi przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nigdy nie korzystali ze wsparcia funduszy europejskich.

Dwie ścieżki wsparcia

W ramach programu przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dwojakie wsparcie. Pierwszą opcją jest Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt. To pomoc dedykowana dla przedsiębiorców, którzy mają już wstępną koncepcję projektu, ale chcieliby poddać pomysł weryfikacji i uzyskać informację o jego mocnych i słabych stronach w kontekście kryteriów dla działania POIR. Druga opcja to Usługa Innovation Coach. Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani podjęciem działalności B+R+I, ale potrzebują wsparcia w zakresie oceny potencjału ich przedsiębiorstwa do prowadzenia takich prac.

Od czego zacząć?

Aby wziąć udział w programie, wejdź na stronę internetową www.poir.gov.pl/step, wypełnij i wyślij formularz. Tak wysłany formularz trafi do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich właściwego dla miejsca realizacji pomysłu. Tam konsultanci sprawdzą, czy pomysł wpisuje się w Program Inteligentny Rozwój lub wskażą inne źródła jego sfinansowania. Jeśli pomysł wpisuje się w POIR, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umożliwi Ci współpracę z ekspertem branżowym lub ekspertem z zakresu analizy finansowej. Wspólnie przygotujecie analizę mocnych i słabych stron pomysłu, eksperci wskażą te elementy, które warto wzmocnić, ubiegając się o środki z POIR.

Zdiagnozują i wyszkolą

Chcesz podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników? Działania z zakresu Usług Rozwojowych umożliwią Ci przeszkolenie kadry pracowniczej lub własnej osoby przy wsparciu ze środków unijnych.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt: „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”, którego celem jest wsparcie rozwojowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą (lub oddziałem) w subregionie poznańskim (powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, m. Poznań). Przedsiębiorcy z sektora MMŚP mają możliwość skierowania swoich pracowników na szkolenia lub sami jako właściciele firm mogą skorzystać z usługi doradczej. Wszystko to przy refundacji nawet do 80% ponoszonych kosztów. Projekt realizowany będzie do końca l kwartału 2020 roku. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest przede wszystkim do pracowników 50+, o niskich kwalifikacjach zawodowych, działających w branżach o największym potencjale rozwojowym lub w branżach strategicznych dla Wielkopolski (smart specialisation). Dzięki udziałowi w projekcie pracownicy dostaną szansę podniesienia swoich kompetencji zawodowych. Maksymalna kwota dofinansowania to 3 tys. zł na jednego pracownika lub 50 tys. zł na firmę. Istotne jest jednak to, że refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS.

Maksymalne poziomy dofinansowania w ramach pomocy de minimis:

– mikroprzedsiębiorstwa – 80%,
– małe przedsiębiorstwa – 70%,
– średnie przedsiębiorstwa – 50%.

Usługa diagnozy jest z kolei adresowana do MŚP, w tym przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacje i restrukturyzacje. W tym przypadku poziom dofinansowania równy jest 100% wartości prowadzonych działań, a maksymalna kwota dofinansowania to 1200 zł dla firmy zdecydowanej na realizację usługi diagnozy.

Wszelkie informacje związane z możliwością uzyskania dofinansowania znajdą Państwo na stronie: http://warp.org.pl/dotacje/uslugi-rozwojowe/

Ulga na start

Od 30 kwietnia 2018 r. osoby zakładające działalność gospodarczą mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Uprawnienie to polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Z ulgi na start mogą skorzystać osoby, które zakładają swoją pierwszą działalność gospodarczą lub ostatnią działalność gospodarczą prowadziły przynajmniej 60 miesięcy kalendarzowych wcześniej. Ulga nie będzie jednak przysługiwała osobie, która po zarejestrowaniu działalności zamierza wykonywać czynności na rzecz byłego pracodawcy, u którego świadczyła pracę przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, o charakterze takim, jak zakres wykonywanej działalności.


autor: TCWP

źródło: Miejsce Biznesu

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej, dedykowanego przedsiębiorcom, Magazynu Miejsce Biznesu: http://miejscebiznesu.pl/wydania/