Aktualności

O konferencji 2018

11 kwietnia w Tarnowie Podgórnym odbyła się V ogólnopolska konferencja Odkodowany Biznes, Odkodowany Samorząd. Gmina Tarnowo Podgórne organizowała ją przy współpracy z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. Tegoroczna  edycja konferencji cieszyła się zainteresowaniem wśród samorządowców oraz przedsiębiorców, nie zabrakło także przedstawicieli otoczenia biznesu, instytucji oraz ekspertów gospodarczych.  Tematem przewodnim konferencji były innowacje. Z jednej strony innowacje widziane oczami samorządów - wcielane w życie rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie mieszkańcom, z drugiej strony  innowacje w przedsiębiorstwach oraz sposoby kreatywnego tworzenia innowacyjnych produktów. Czy istnieje punkt wspólny łączący samorząd oraz biznes, kiedy myślimy o innowacjach? Okazało się, że te dwa światy wzajemnie się przenikają. A kiedy mówimy o innowacjach jako o rozwiązaniach ułatwiających życie, samorząd i biznes są sobie wzajemnie potrzebne i czerpią ze swojego doświadczenia.

Konferencję otworzył wykład wygłoszony przez prof. UAM dr hab. Jacka Gulińskiego, chemika, wykładowcę akademickiego, publicystę, dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, prezesa zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykład pt. „Innowacje – polityka, gospodarka, samorząd” dał zgromadzonemu audytorium szerokie spojrzenie na zagadnienie innowacji i skłonił do refleksji o czym świadczyć mogła dyskusja i szereg pytań z publiczności odnośnie wygłoszonych przez  prof. Gulińskiego tez. Następnie odbyły się dwie debaty wraz z krótkim wprowadzeniem teoretycznym do zagadnienia.

Pierwsza debata, poprowadzona przez mgr inż. Bartosza Lewandowskiego (pracownika Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego), poświęcona była zagadnieniu „SMART CITY”, czyli roli inteligentnego miasta, inteligentnej gminy w aspekcie poprawy jakości życia mieszkańców.  Udział w panelu dyskusyjnym wzięli: Wojciech Kruk (Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej); Michał Łakomski (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City); dr Maciej Stroiński (Zastępca Pełnomocnika Dyrektora ICHB ds. PCSS) oraz Mariusz Szefera (Dyrektor Biura Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia). Tak zróżnicowany panel uczestników zagwarantował ciekawą dyskusję, dał możliwość  wymiany różnych – często pozostających ze sobą w opozycji – podglądów na zagadnienie jakim jest inteligentne miasto/inteligentna gmina. Z drugiej strony stał się okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, wartościowych spostrzeżeń oraz inspiracji do dalszych działań dla poprawy jakości otaczającej nas rzeczywistości.   

                Druga debata, poprowadzona przez mgr Adama Olszewskiego (pracownika Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego), dotyczyła Design Thinking czyli innowacyjnych usług i produktów, myślenia projektowego dostarczającego twórcze rozwiązania. Do panelu dyskusyjnego poświęconemu temu zagadnieniu zaproszeni zostali: Maciej Cybulski (Prezydent Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej); Wojciech Wencel (Managing Director SUMM-IT); Artur Kruczyk (Członek Zarządu AMAZON ); oraz Wiktor Lubieniecki (Doradca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza).  W takcie tego panelu dyskusyjnego dowiedzieliśmy się jaki jest?, i czy w ogóle jest?,  sposób na udany produkt. Jaką rolę w procesie wdrażania nowych technologii i rozwiązań w przedsiębiorstwach oraz samorządach odgrywa myślenie projektowe? Prelegenci podzielili się także swoimi doświadczeniami w zakresie trudności na jakie napotykali wdrażając innowacyjne. Okazało się, że za każdym sukcesem tzw. topowym produktem stoi szereg wcześniejszych niepowodzeń,  które wzbogacają o nowe doświadczenia i wskazują kierunki dalszych działań.   

Zwieńczeniem przeprowadzonych dyskusji były popołudniowe warsztaty tematycznie powiązane z debatami. Uczestnicy podzieleni na grupy pracowali nad innowacyjnymi projektami, efekty tej współpracy okazały się imponujące. Jak pokazała ta współpraca oraz wcześniejsze dyskusje, kluczem do osiągnięcia sukcesu wprowadzając innowacyjne rozwiązania, zarówno na polu samorządowym jak i prowadząc własny biznes, jest przede wszystkim wiara w ich powodzenie i konsekwencja w działaniu.

Serdecznie polecamy Państwa uwadze odwiedzanie strony internetowej poświęconej konferencji : www.odkodowany.pl, na której systematycznie pojawiać się będą materiały poświęcone działaniom na styku samorządu i biznesu. Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną edycję konferencji. Do zobaczenia w roku 2019!