Aktualności

Jeremie2 - mała pożyczka dla firm

Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków na niskoprocentowe pożyczki unijne w ramach inicjatywy Jeremie 2 dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego.


 • Kwota pożyczki: do 500 000,00 zł 
 • Okres karencji: do 6 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie:
  • od 1,85% na warunkach pomocy de minimis - dla mikroprzedsiębiorstw, start-upów (tj. firm działających na rynku do 24 miesięcy), przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji oraz wiejskich obszarów funkcjonalnych,
  • od 2,45% dla pozostałych małych i średnich przedsiębiorstw
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Cel finansowania:
  • finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:

- tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch,
- rozszerzanie działalności,
- wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
- realizację nowych projektów,
- przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania, 

w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań
produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów
i usług lub zakupem maszyn,

 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Szczegółowych informacji udziela:  Polska Fundacja Przedsiębiorczości , I Oddział w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 406 p.0.25, 61-441 Poznań, tel. 664 381 113, 61 673 45 34, e.wilkosz@pfp.com.pl   


źródło: Polska Fundacja Przedsiębiorczości