Program

09.00

Rejestracja gości

10.00 - 10.15

Powitanie gości

10.15 - 11.15

Wykład otwarcia
prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

11.15 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.00

Inteligentne miasto, inteligentna gmina dla poprawy jakości życia mieszkańców

Prowadzenie: Bartosz Lewandowski

Paneliści:

  • Mariusz Szefera, Dyrektor Biura Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia,
  • dr Maciej Stroiński, Zastępca Pełnomocnika Dyrektora ICHB ds. PCSS,
  • Michał Łakomski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City,
  • Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


13.00 - 13.15

Przerwa kawowa

13.15 - 14.15

Kreowanie innowacyjnych usług i produktów (metodą Design Thinking)

Prowadzenie: Adam Olszewski

Paneliści:

  • Igor Bandrowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Prusice,
  • Maciej Cybulski, Prezydent Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej,
  • Violetta Kowalczyk, współwłaścicielka METALMEX,
  • Paweł Terlikowski, właściciel SUPEREXPO.COM,
  • Wojciech Wencel, Managing Director SUMM-IT,
  • Artur Kruczyk, AMAZON.


14.15 - 15.00

Obiad

15.00 - 17.45

Warsztaty:
Inteligentne miasto, inteligentna gmina

Prowadzenie: Bartosz Lewandowski

Warsztaty:
Kreowanie innowacyjnych usług i produktów (metodą Design Thinking)

Prowadzenie: Adam Olszewski

18.00

Kolacja